Schilder/ Magnete

!
099-026
neu

Blechschild: 4x Citroen 2CV Modelle

Blechschild

ca. 41cm x 30cm
099-027
neu

Blechschild: Citroen 2CV (altes Modell Wellblechente)

Blechschild

ca. 41cm x 30cm

099-028
neu

Blechschild: Citroen DS19

Blechschild

ca. 41cm x 30cm

099-029

Blechschild: Citroen 11CV

Blechschild

ca. 41cm x 30cm

099-030
neu

Blechschild: FIRESTONE

Blechschild

ca. 30cm x 41cm

099-031
neu

Kalender Citroen 2CV

Blechschild

Blechschild Kalender für das ganze Jahr

ca. 30cm x 41cm

099-032
neu

Magnet: Citroen 2CV (altes Modell Wellblechente)

Magnet

ca. 7,5cm x 5,5cm
099-033
neu

Magnet: Citroen 2CV (Reliefauschnitt)

Magnet
ca. 11,5cm x 6,5cm
099-034
neu

Magnet: Citroen 11CV

Magnet

ca. 7,5cm x 5,5cm
099-035
neu

Magnet: Citroen DS19

Magnet

ca. 7,5cm x 5,5cm